Spēles

Spēļu lokalizēšana ir būtiska klientu piesaistīšanas daļa šajā jomā. Ja spēļu lokalizēšanu uzticat AD VERBUM, mēs nodrošinām, ka jūsu izstrādājums tieši uzrunā katru spēlētāju.

ISO
Sertificēta tulkošanas pakalpojumu kvalitāte.
Sertificēta kvalitātes nodrošinājuma sistēma.
Sertificēta informācijas drošības vadības sistēma.
Pasaulē lielākās valodu nozares uzņēmējdarbības organizācijas – Globalizācijas un lokalizācijas asociācijas (GALA) – biedrs.
Lielākās Eiropas valodu nozares asociācijas (ELIA) biedrs.