Spēles

Spēļu lokalizēšana ir būtiska klientu piesaistīšanas daļa šajā jomā. Ja spēļu lokalizēšanu uzticat AD VERBUM, mēs nodrošinām, ka jūsu izstrādājums tieši uzrunā katru spēlētāju.

Spēļu lokalizēšana

Spēļu un ar tām saistīto materiālu lokalizēšana ir īstens izaicinājums. Lokalizēšanas risinājumi, kas der spēlētājiem ASV, var būt nevietā spēlētājiem Francijā – ja izmantotais izteiksmes veids nav īstais vai kopiespaids ir pliekans, saturs vairs nav interesants.

Lai lokalizētu spēles un nodrošinātu vislabākos risinājumus lietošanai dažādās ierīcēs un platformās, pieejai jābūt radošai un materiāla izpratnei – pilnīgai. Mēs ļaujam mērķvalodām visā pasaulē uzburt individuālas un kopīgas spēļu valstības, ko piestrāvo oriģinālais spēles gars, tādējādi uzvarētājs ir gan jūsu klients, gan spēlētājs.

ISO
Sertificēta tulkošanas pakalpojumu kvalitāte.
Sertificēta kvalitātes nodrošinājuma sistēma.
Sertificēta informācijas drošības vadības sistēma.
Pasaulē lielākās valodu nozares uzņēmējdarbības organizācijas – Globalizācijas un lokalizācijas asociācijas (GALA) – biedrs.
Lielākās Eiropas valodu nozares asociācijas (ELIA) biedrs.