Spēles

Spēļu lokalizēšana ir būtiska klientu piesaistīšanas daļa šajā jomā. Ja spēļu lokalizēšanu uzticat AD VERBUM, mēs nodrošinām, ka jūsu izstrādājums tieši uzrunā katru spēlētāju.

Valodiskās pārbaudes

Kad spēle ir lokalizēta, svarīgi pārbaudīt, vai lokalizētā materiāla sniegtā pieredze atbilst oriģinālam un ir patiesa, kā arī vai spēlētājiem nav jāsaskaras ar lokalizēšanas radītiem traucējumiem.

Tādēļ mēs nodrošinām valodiskās pārbaudes pakalpojumu, lai noteiktu, vai spēles dizains, tēli, funkcijas un dažādās iespējas ir nemainīgi labi arī pēc lokalizēšanas procesa.

ISO
Sertificēta tulkošanas pakalpojumu kvalitāte.
Sertificēta kvalitātes nodrošinājuma sistēma.
Sertificēta informācijas drošības vadības sistēma.
Pasaulē lielākās valodu nozares uzņēmējdarbības organizācijas – Globalizācijas un lokalizācijas asociācijas (GALA) – biedrs.
Lielākās Eiropas valodu nozares asociācijas (ELIA) biedrs.