Zinātnes par dzīvību

Zinātņu par dzīvību mērķis ir nepārtraukti uzlabot cilvēku dzīves kvalitāti un līmeni. Smags darbs var vainagoties ar satriecošu atklājumu, taču tikpat labi tas var būt neveiksmīgs un sekas var būt katastrofālas.

Dažādajās zinātnes jomās jāsaskaras ar daudzām grūtībām, turklāt jānodrošina atbilstība tiesiskajam regulējumam, taču tas nenozīmē, ka lokalizēšana jāatstāj novārtā. Mēs nodrošinām savu speciālistu komandu valodiskos risinājumus, lai zinātņu par dzīvību organizācijas varētu netraucēti pievērsties saviem izpētes mērķiem.

Biotehnoloģijas

Biotechnology

Biotehnoloģijas plaši izmanto dažādās zinātņu par dzīvību apakšjomās. Lai lokalizētu materiālus par biotehnoloģijām, nepietiek ar izpratni par šīs jomas jēdzieniem, vajadzīga arī izpratne par arvien jaunām inovācijām.

Mēs izmantojam īpaši atlasītu valodas speciālistu komandu, lai nodrošinātu pieredzē balstītus risinājumus, kas veicina klienta turpmāku izaugsmi.

ISO
Sertificēta tulkošanas pakalpojumu kvalitāte.
Sertificēta kvalitātes nodrošinājuma sistēma.
Sertificēta informācijas drošības vadības sistēma.
Pasaulē lielākās valodu nozares uzņēmējdarbības organizācijas – Globalizācijas un lokalizācijas asociācijas (GALA) – biedrs.
Lielākās Eiropas valodu nozares asociācijas (ELIA) biedrs.