Zinātnes par dzīvību

Zinātņu par dzīvību mērķis ir nepārtraukti uzlabot cilvēku dzīves kvalitāti un līmeni. Smags darbs var vainagoties ar satriecošu atklājumu, taču tikpat labi tas var būt neveiksmīgs un sekas var būt katastrofālas.

Dažādajās zinātnes jomās jāsaskaras ar daudzām grūtībām, turklāt jānodrošina atbilstība tiesiskajam regulējumam, taču tas nenozīmē, ka lokalizēšana jāatstāj novārtā. Mēs nodrošinām savu speciālistu komandu valodiskos risinājumus, lai zinātņu par dzīvību organizācijas varētu netraucēti pievērsties saviem izpētes mērķiem.

Klīniskās izpētes dokumentācija

Clinical Research Documentation

Izpētes laikā katrā darba posmā ir jāapstrādā liels datu apjoms. Ja izpētes organizācija paļaujas uz dažādiem datu avotiem daudzās valodās, dažādo darbību pārvaldība ir īpaši būtiska. Pat ja nemitīgā informācijas plūsma pārtrūkst tikai uz mirkli, atgūt zaudēto pavedienu ir grūti, turklāt vispārējā apjukumā var viegli pieļaut kļūdas.

Neatkarīgi no tā, vai esam iesaistīti lokalizēšanas posmā visu laiku vai iesaistāmies tikai izpētes noslēguma posmā, mēs nodrošinām nemainīgu precizitāti un kvalitāti.

ISO
Sertificēta tulkošanas pakalpojumu kvalitāte.
Sertificēta kvalitātes nodrošinājuma sistēma.
Sertificēta informācijas drošības vadības sistēma.
Pasaulē lielākās valodu nozares uzņēmējdarbības organizācijas – Globalizācijas un lokalizācijas asociācijas (GALA) – biedrs.
Lielākās Eiropas valodu nozares asociācijas (ELIA) biedrs.