Zinātnes par dzīvību

Zinātņu par dzīvību mērķis ir nepārtraukti uzlabot cilvēku dzīves kvalitāti un līmeni. Smags darbs var vainagoties ar satriecošu atklājumu, taču tikpat labi tas var būt neveiksmīgs un sekas var būt katastrofālas.

Dažādajās zinātnes jomās jāsaskaras ar daudzām grūtībām, turklāt jānodrošina atbilstība tiesiskajam regulējumam, taču tas nenozīmē, ka lokalizēšana jāatstāj novārtā. Mēs nodrošinām savu speciālistu komandu valodiskos risinājumus, lai zinātņu par dzīvību organizācijas varētu netraucēti pievērsties saviem izpētes mērķiem.

Medicīniskas ierīces

Medical Devices

Medicīnisku ierīču dokumentācijas lokalizēšanā ir svarīgi ievērot precizitāti, kā arī šajā jomā stingri reglamentētās prasības.

Bieži vien materiāli par medicīniskām ierīcēm ir paredzēti cilvēkiem, kas tās lieto, taču nepārzina ar tām saistīto sarežģīto terminoloģiju. Tāpēc galalietotāja drošība ir atkarīga no precizitātes un skaidrības savstarpējā līdzsvara.

Mēs zinām, ka, lokalizējot lietošanas pamācības (instructions for use – IFU), lietotāja saskarnes (user interfaces – UI) vai pat uzlīmes uz dažādām medicīniskām ierīcēm, vienmēr ir jāievēro mērķauditorija. Vai tie ir slimnīcas darbinieki vai pacienti, pieaugušie vai bērni – katram ir vajadzīga pielāgota lokalizēšanas pieeja.

ISO
Sertificēta tulkošanas pakalpojumu kvalitāte.
Sertificēta kvalitātes nodrošinājuma sistēma.
Sertificēta informācijas drošības vadības sistēma.
Pasaulē lielākās valodu nozares uzņēmējdarbības organizācijas – Globalizācijas un lokalizācijas asociācijas (GALA) – biedrs.
Lielākās Eiropas valodu nozares asociācijas (ELIA) biedrs.