Zinātnes par dzīvību

Zinātņu par dzīvību mērķis ir nepārtraukti uzlabot cilvēku dzīves kvalitāti un līmeni. Smags darbs var vainagoties ar satriecošu atklājumu, taču tikpat labi tas var būt neveiksmīgs un sekas var būt katastrofālas.

Dažādajās zinātnes jomās jāsaskaras ar daudzām grūtībām, turklāt jānodrošina atbilstība tiesiskajam regulējumam, taču tas nenozīmē, ka lokalizēšana jāatstāj novārtā. Mēs nodrošinām savu speciālistu komandu valodiskos risinājumus, lai zinātņu par dzīvību organizācijas varētu netraucēti pievērsties saviem izpētes mērķiem.

Zinātņu par dzīvību materiālu izdevniecība

Life Science Publishing

Kad lokalizē zinātņu par dzīvību materiālus, piemēram, lietošanas pamācības (IFU) un uzlīmes, rezultāts ir daudzvalodu formātā, kas ir kopīgs visiem mērķa tirgiem. Šī vienotā pieeja nodrošina maksimālu efektivitāti gan tulkošanas, gan izdošanas posmā.

Lokalizēšanas procesa laikā tiek noteikts uzņēmuma saziņas izteiksmes veids, kā arī uzņēmuma tēls, kam jāatspoguļojas galīgajā materiālā. Nākamais loģiskais solis ir izmantot jau gūto izpratni par lokalizēto materiālu un pilnīgot klienta redzējumu, sagatavojot šo materiālu izdošanai.

Mēs pārraugām visus lokalizēšanas posmus, sagatavojot gan ekrāndokumentus, gan drukātus dokumentus, – no brīža, kad jūs apstiprināt izmaksu aprēķinu, līdz pat brīdim, kad materiāls ir gatavs izplatīšanai. Sadarbībā ar mums jūs varat aizmirst par nemitīgiem pūliņiem sastrādāties ar vairākiem pakalpojumu sniedzējiem vienā zinātņu par dzīvību projektā, jo AD VERBUM vienuviet nodrošina visus vajadzīgos daudzvalodu risinājumus neatkarīgi no satura.

ISO
Sertificēta tulkošanas pakalpojumu kvalitāte.
Sertificēta kvalitātes nodrošinājuma sistēma.
Sertificēta informācijas drošības vadības sistēma.
Pasaulē lielākās valodu nozares uzņēmējdarbības organizācijas – Globalizācijas un lokalizācijas asociācijas (GALA) – biedrs.
Lielākās Eiropas valodu nozares asociācijas (ELIA) biedrs.