Datorizdevniecība

Lai vēstījums sasniegtu plašu mērķauditoriju, svarīgs ir ne tikai saturs, bet arī pasniegšanas veids. Datorizdevniecība (desktop publishing – DTP) ir daudzpusīgs līdzeklis drukājama materiāla veidošanai, kas vienlaikus sniedz informāciju un uzlabo tā uzņēmuma tēlu, kas šo informāciju nodrošina.

Vai tās ir lietošanas pamācības, vai tie ir tirgvedības materiāli vai apkārtraksti – mēs piemeklējam vispiemērotāko stilu un izvietojumu katrai jūsu satura rindiņai. DTP nodrošina radošus un izdevīgus risinājumus, kā izcelt jūsu uzņēmuma tēlu gan vietējā mērogā, gan pasaulē.

Daudzvalodu datorizdevniecība

Multilingual DTP

Ja vienu un to pašu materiālu sagatavo vairāku valodu mērķauditorijām, ir vislabāk, ja tas pats DTP pakalpojumu sniedzējs visu valodu materiālus sagatavo vienlaikus. Tiesa, nav vienotas pieejas, kā rīkoties, jo atšķirīgām valodām vajadzīgi dažādi risinājumi, proti, īpašām rakstzīmēm vajadzīgs noteikts burtraksts vai valodām, kurās tās pašas nozīmes teksts parasti ir garāks, vajadzīga papildu vieta.

Mēs izmantojam savas zināšanas, lai izvērtētu avotteksta īpatnības lokalizēšanas procesa laikā, lai DTP posmā tekstu varētu attiecīgi pielāgot. Tādējādi – neatkarīgi no satura – galīgais daudzvalodu materiāls ir noslīpēts un vizuāli vienots.

ISO
Sertificēta tulkošanas pakalpojumu kvalitāte.
Sertificēta kvalitātes nodrošinājuma sistēma.
Sertificēta informācijas drošības vadības sistēma.
Pasaulē lielākās valodu nozares uzņēmējdarbības organizācijas – Globalizācijas un lokalizācijas asociācijas (GALA) – biedrs.
Lielākās Eiropas valodu nozares asociācijas (ELIA) biedrs.