Datorizdevniecība

Lai vēstījums sasniegtu plašu mērķauditoriju, svarīgs ir ne tikai saturs, bet arī pasniegšanas veids. Datorizdevniecība (desktop publishing – DTP) ir daudzpusīgs līdzeklis drukājama materiāla veidošanai, kas vienlaikus sniedz informāciju un uzlabo tā uzņēmuma tēlu, kas šo informāciju nodrošina.

Vai tās ir lietošanas pamācības, vai tie ir tirgvedības materiāli vai apkārtraksti – mēs piemeklējam vispiemērotāko stilu un izvietojumu katrai jūsu satura rindiņai. DTP nodrošina radošus un izdevīgus risinājumus, kā izcelt jūsu uzņēmuma tēlu gan vietējā mērogā, gan pasaulē.

Drukātu dokumentu sagatavošana

Printed Matter Documentation

Drukāti materiāli ir pieejami jau labu laiku, un paies krietns brīdis, pirms virtuāli dokumenti tos varēs pilnībā aizstāt.

Pārvērst digitālu lokalizēto materiālu taustāmā veidā var būt sarežģīti. Tāpēc mēs rūpīgi pārraugām katru dokumentu sagatavošanas posmu un nodrošinām, ka galīgais materiāls ir izstrādāts līdz vissīkākajai detaļai, pirms to drukā uz papīra lapas.

ISO
Sertificēta tulkošanas pakalpojumu kvalitāte.
Sertificēta kvalitātes nodrošinājuma sistēma.
Sertificēta informācijas drošības vadības sistēma.
Pasaulē lielākās valodu nozares uzņēmējdarbības organizācijas – Globalizācijas un lokalizācijas asociācijas (GALA) – biedrs.
Lielākās Eiropas valodu nozares asociācijas (ELIA) biedrs.